اخبار

هشت صبح

آخرین خبرها و مطالب روزنامه هشت صبح

Loading RSS Feed

در باره هشت صبح

صاحب امتیاز: سنجر سهیل
ایمیل: sanjar.sohail@gmail.com
مدیر مسوول: مجیب مهرداد
ایمیل: mujib_mehrdad@yahoo.com
سردبیر: حسیب بهش
دبیر گزارش‌ها: حسین‌علی حیدری
دبیر بخش خبر: علی‌شاه حقمل
دبیر بخش صلح: آسیه حمزه‌ای
خبرنگاران: عبدالاحمد حسینی، محمدحسین نیک‌خواه و امین کاوه
ویرایش: اسحاق‌علی احساس

دا هم وګورئ
Close
Back to top button