اخبار

ایرنا – خبرهای افغانستان

آخرین خبرهای ایرنا در مورد افغانستان و منطقه

Loading RSS Feed

در مورد ایرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (IRNA) به عنوان بنگاه خبری مادر و ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، مبین سیاست ها و موضوع حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی بعنوان نخستین کانون گردآوری خبر با عنوان «آژانس پارس» در وزارت امور خارجه ایران تشکیل و شروع به فعالیت نموده است. بعدها خبرگزاری پارس از اداره کل خبرگزاری به سازمان خبرگزاری تبدیل و به عنوان یک شرکت سهامی دولتی شناسایی شد. اساسنامه آن نیز با ۲۳ ماده و هفت تبصره در سال ۱۳۵۴ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی (پارلمان ایران) رسید.

سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در  ۱۳۶۰، با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری پارس به خبرگزاری جمهوری اسلامی با نام اختصاری « ایرنا (IRNA) » تغییر نام داد.

با توجه به جایگاه ایرنا، بخش مهمی از استنادهای رسانه های داخلی و خارجی به رویدادهای ایران، منطقه و حتی جهان، موضع گیری های مسوولان و سیاست های رسمی این کشور معطوف به این خبرگزاری است.

دا هم وګورئ
Close
Back to top button