راډیوګانېراډیويي خپرونې

بورجل راډیو

بورجل راډیو نادولتي، ناپېيلې، ناسیاسي پښتو راډیو ده چې د پښتو ژبې او کلتور د ودې لپاره جوړه شوې. دلته يې ژوندۍ خپرونې اورېدلی شئ.

اړوندې مقالې

Back to top button