اخبار

آژانس خبری پژواک

آخرین خبرها و مطالب آژانس خبری پژواک 

Loading RSS Feed

درباره آژانس خبری پژواک

پژواک آژانس خبرى مستقل افغانستان است. دفتر مرکزی آن در کابل موقعيت دارد و يک شبکه وسيع خبرنگاران در ولایات مختلف افغانستان خبرها ، فيچرها، تحليل ها و مصاحبه ها را به لسانهاى درى، پشتو و انگليسى به نشر ميرساند.

پژواک فعاليت خود را با پوشش خبرى لويه جرگه قانون اساسى در سال ١٣٨٢ هجرى شمسى آغاز نمود و به اين ترتيب به يک منبع معتبر خبرى براى رسانه هاى داخلى و خارجى مبدل گرديد.

پژواک بطور مکمل يک نهاد مستقل است ، همه مسؤولين و کارمندان اين آژانس افغان اند و توسط افغان ها اداره ميشود. آژانس پژواک با هيچ گروه سياسى و ياسازمان تجارتى وابستگى ندارد.

پژواک به سطح کشور در بخشهاى اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و امنيتى خبرها و تحليلها را مهيا ميسازد و با اين کار رسانه ها را قادر ساخته است ، معلومات دقيق و بى طرف را در مورد رويدادها با مردم شريک سازد .

پژواک خبرهاى تازه ، فيچرها ، تحليلها و مصاحبه ها را به اشکال نوشتارى ، تصويرى ، صوتى و ويديويى به مشترکين خود پيشکش ميکند

خدمات انترنتى پژواک :پژواک خبرها و تصاوير را براى خواننده گان در افغانستان و سراسر جهان فراهم ميکند. مشترکين می توانند به آخرين اخبار از طريق صفحۀ انترنتى و ايميل پژواک دست يابند.

بخش عکاسى پژواک: براى خدمات اين بخش به اشتراک جداگانه نياز است. خدمات عکاسى پژواک؛ تصاوير روزمره از رويدادهاى مهم خبرى و همچنان گزارشهاى تصويرى را در مورد جامعه و فرهنگ افغانى فراهم ميسازد.

بخش صوتى و ويديويى پژواک:پژواک همچنان کلپ های صوتی و ويديويى از رويدادهاى خبرى را به آژانس هاى خبرى بين المللی، راديوها و تلويزيون ها فراهم مينمايد.

دا هم وګورئ
Close
Back to top button