سندرېشعرونه

څه مې عشق او څه جانان – د غني خان شعر او ښکلې سندره

شعر: غني خان

سندرغاړی: بلاول سعید

څه مې عشق او څه جانان

څه غمونه د جهان

څه د یار د زلفو سیوری

څه غمګین غوندې ماښام

څه دیدار د ښکلو سترګو

څه وجود مې ناتمام

څه په حسن غرور مسته

څه کمی مې د جانان

ربه ربه تا نه غواړم

که جهان دی که جانان

څه مې زړه د درد نه ډک دی

څه غزل د غني خان

اړوندې مقالې

Back to top button