سندرېشعرونه

تا که خندلي نه وی – ښکلې سندره او ښکلی شعر

شعر: بهلول ملنګ

سندرغاړی: رحمان ګل مروت

زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېدو

تا که خندلي نه وی دا تاوان به ولې کېدو

په هره خوله که تذکرې نه وی دا ستا د حسن

زما د عشق ذکر په هر میدان به ولې کېدو

تا که د خپل تار تار اوربل نمایش نه غوښتلی

نن ویر زما د تار په تار ګرېوان به ولې کېدو

که مې په خپله عیان کړی نه وی راز د مینې

په هر محفل کې ستا زما بیان به ولې کېدو

اړوندې مقالې

Back to top button