سندرېشعرونه

د لر او بر سندرې – ښکلی شعر د اعجاز افق په ښکلي غږ

ملا آذان کوي او زه سحر سندرې وایم

احساس او روح مې دي زخمي مګر سندرې وایم

زه د بایللي جنګ اسباب راټولوم لګیا یم

وه شازملو ته د مظبوط سنګر سندرې وایم

بدن چې دوه ټوټې شي ژوند بيخي امکان نه لري

دیداره ځکه دا د لر او بر سندرې وایم

کله ناکله مې په ځان د لېوني ګمان شي

چې پکتیکا ته د مظلوم خیبر سندرې وایم

اړوندې مقالې

Back to top button